Versewaar Een beeldblog Studio Lilian Krikhaar

The shot in the heart

schotmiddeninhethart

A bullet to the heart: missed, not by the heart, next to it.
Suddenly he heard a noise. Thump of the heart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *